Privacyverklaring

De Culturele Apotheek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:
Culturele Apotheek
Anna Spenglerstraat 69
1054 NH Amsterdam
www.cultureleapotheek.nl
vraag@cultureleapotheek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Culturele Apotheek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Voor het verzenden van Boeken-op-Recept-bonnen of facturen:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer (optioneel)
– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

De Culturele Apotheek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw bestelling of betaling
– De aflevering van Boeken-op-Recept-bonnen

– Verzending van onze nieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– De Culturele Apotheek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Culturele Apotheek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Culturele Apotheek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een bestelling. Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Culturele Apotheek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Culturele Apotheek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Culturele Apotheek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

In elke nieuwsbrief vindt u een link waarmee u zich uit kan schrijven voor de nieuwsbrief. U kunt hiervoor ons ook altijd mailen – vraag@cultureleapotheek.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Culturele Apotheek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via vraag@cultureleapotheek.nl.