Samenlezen: literatuur voor iedereen

Met onze samenleesgroepen bevorderen we op een laagdrempelige manier het plezier van het lezen van literatuur én halen we mensen uit hun sociale isolement. We genieten samen van mooie romanfragmenten en pakkende gedichten en praten over wat ze oproepen. Door mensen via de bandbreedte van de literatuur te stimuleren over hun leven te praten, verstevigen we hun persoonlijke en sociale contacten. Zo ontdekken mensen samen de rijkdom en troost van literatuur. We lezen samen in buurthuizen, zorginstellingen, bibliotheken en inloophuizen voor mensen met dementie.

Met samenlezen:
● bevorderen we het leesplezier en brengen literatuur dichtbij mensen;
● stimuleren we ontmoeting;
● nodigen we mensen uit hun gedachten en ervaringen te delen.

De Engelse bron: shared reading
Samenlezen is komen overwaaien uit Engeland, waar ‘shared reading’ inmiddels behoorlijk ingeburgerd is geraakt. Initiatiefnemer The Reader organiseert inmiddels honderden groepen. De Culturele Apotheek heeft het samenlezen (shared reading) in Nederland geïntroduceerd. De Culturele Apothekers zijn getraind bij The Reader. Internationaal werken we samen met de Vlaamse organisatie De Dagen.

Lezen en empoweren
Literatuur kan mensen bij uitstek in contact brengen met elkaar en met hun eigen herinneringen en gevoelens. Naast leesplezier en literaire verdieping biedt samenlezen zo sociale uitwisseling en steun. Dat onderscheidt het van boekenclubs waar het draait om het bespreken en waarderen van literatuur. Bij het samenlezen gaan het bevorderen van lezen en empoweren hand in hand.

Onze samenleesgroepen zijn mogelijk door financiële steun van FNO Zorg voor Kansen, Fonds Sluyterman van Loo, Stichting Steunfonds bja-cow, RCOAK, Amstelring, het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren.