Samenlezen: literatuur voor iedereen

Samenlezen is met elkaar genieten van mooie romanfragmenten en pakkende verhalen en gedichten, en samen praten over wat die zoal oproepen aan gedachten, gevoelens, herinneringen en ervaringen. Dat zorgt voor  leesplezier en brengt literatuur dichterbij, en stimuleert tegelijkertijd onderlinge steun en ontmoeting.

De Culturele Apotheek leest samen in buurthuizen, zorginstellingen, bibliotheken en inloophuizen voor mensen met dementie. Onze samenleesgroepen bevorderen op een laagdrempelige manier het plezier van het lezen van literatuur én halen mensen uit hun sociale isolement. Via de bandbreedte van de literatuur laten we mensen samen over hun leven praten. Zo ontdekken ze samen de rijkdom en troost van literatuur, verstevigen ze hun sociale contacten en bouwen ze aan een gemeenschap.
Lees hier meer over wat samenlezen in de praktijk is en waar we zoal lezen.

De Engelse bron: shared reading
Samenlezen is komen overwaaien uit Engeland, waar ‘shared reading’ inmiddels behoorlijk ingeburgerd is geraakt. Initiatiefnemer The Reader organiseert inmiddels honderden groepen. De Culturele Apotheek heeft het samenlezen (shared reading) in Nederland geïntroduceerd. De Culturele Apothekers zijn getraind bij The Reader.

Lezen en empoweren
Literatuur kan mensen bij uitstek in contact brengen met elkaar en met hun eigen herinneringen en gevoelens. Naast leesplezier en literaire verdieping biedt samenlezen zo sociale uitwisseling en steun. Dat onderscheidt het van boekenclubs waar het draait om het bespreken en waarderen van literatuur. Bij het samenlezen gaan het bevorderen van lezen en empoweren hand in hand.

Onze samenleesgroepen zijn mogelijk door financiële steun van het Oranjefonds, KPN Mooiste Contactfonds, K.F. Heinfonds, Richard Hooglandfonds, FNO Zorg voor Kansen, Fonds Sluyterman van Loo, Stichting Steunfonds bja-cow, RCOAK, de Gemeente Amsterdam, het Postcodebuurtloterijfonds, het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren.