Samenlezen in de bibiliotheek

Samenlezen is in het bijzonder geschikt voor mensen die kwetsbaar zijn. Juist hen willen we de schoonheid en kracht van verhalen laten ervaren én een veilige plek bieden om eigen verhalen te delen.

Een samenleesgroep is een laagdrempelige literaire activiteit waarbij iedereen kan meedoen. Anders dan bij een klassieke leesclub of boekenclub hoef je niets voor te bereiden. Bibliotheken die samenleesgroepen zijn gestart, bereiken hiermee juist kwetsbare doelgroepen die misschien niet (meer) vanzelfsprekend met mooie teksten in aanraking komen.

Open sfeer
Bij het bespreken van de teksten zorgt de leesbegeleider voor een veilige, open sfeer. Het brengt mensen in contact met elkaar én met eigen herinneringen en gevoelens. Het is een groepsactiviteit die ook heel geschikt is jongeren, mensen met bijvoorbeeld lichte psychische klachten of ouderen met beginnende dementie. Leesbegeleiders krijgen een intensieve training voor ze met een groep aan de slag gaan. Deze vrijwilligers melden zich aan via de Culturele Apotheek of we trainen bibliotheekmedewerkers of -vrijwilligers.

De methodiek samenlezen, of shared reading, is ontwikkeld in Engeland. De Culturele Apotheek heeft deze naar Nederland gehaald. Wij hebben ervaring met samenlezen in bibliotheken, instellingen voor ouderen, inloophuizen voor mensen met (beginnende) dementie en in de psychiatrie.

Samenleesgroepen:

  • bieden deelnemers een veilige plek om hun verhaal kwijt te kunnen
  • verruimen de blik als je wereld kleiner wordt
  • trainen de hersenen en het geheugen
  • vergroten het zelfvertrouwen omdat iedereen actief mee (voor)leest

Onderzoeksresultaten van de Engelse Universiteit van Liverpool laten zien dat deelname aan samenleesgroepen positief bijdraagt aan het welbevinden van deelnemers. Lees hier meer over de opbrengsten van samenlezen.

Meer weten?

  • Overweeg je om een samenleesgroep te starten in jouw instelling of organisatie?
  • Lijkt het je interessant om jouw vrijwilligers of professionals te laten scholen in samenlezen?
  • Wil je meer informatie of horen wat wij voor je kunnen doen?

Stuur een e-mail naar vraag@cultureleapotheek.nl en wij nemen contact met je op.

Lees in een artikel op Dementieweb meer over de ervaringen van deelnemers aan onze samenleesgroepen voor mensen met beginnende dementie.

“Je ziet dat mensen die aanvankelijk in hun schulp zitten, heel vanzelfsprekend bij het gesprek betrokken raken.”

Bianca Rosa Gastaldo, gastvrouw OBA