Samenlezen in de zorg

Wil jij een activiteit bieden die ouderen en mensen met dementie weer plezier brengt in het leven? Ga samenlezen en vergroot elkaars wereld!

Samenlezen is in het bijzonder geschikt voor mensen die kwetsbaar zijn. Juist hen willen we de schoonheid en kracht van verhalen laten ervaren én een veilige plek bieden om eigen verhalen te delen. Samenlezen doorbreekt het sociale isolement en geeft nieuwe energie en aan ouderen en mensen met dementie!

Wereldliteratuur als medicijn
De zorgvuldig geselecteerde gedichten, verhalen en romanfragmenten zijn afkomstig uit de wereldliteratuur. Per bijeenkomst wordt een set van drie teksten besproken die losjes rondom een onderwerp cirkelen en dit vanuit verschillende invalshoeken belichten.

Wij hebben ervaring met samenlezen in instellingen voor ouderen, inloophuizen voor mensen met (beginnende) dementie en in de psychiatrie. Zo zijn er samenleesgroepen actief bij zorginstellingen en Odensehuizen in onder andere Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Utrecht en Houten.

Genieten van verhalen, daar word je beter van
Samenlezen biedt ouderen een moment weg van de dagelijkse sleur. Het is een uur genieten van verhalen die voor- en meegelezen worden en van de verhalen die daaruit ontstaan. Het is wetenschappelijk bewezen: samenlezen verbetert de kwaliteit van leven en het welzijn van mensen, want het:

  • verbetert het geheugen
  • stimuleert creativiteit
  • verhoogt de concentratie
  • versterkt de sociale interactie
  • verruimt de blik als je als je wereld kleiner wordt
  • vergroot het zelfvertrouwen

Dat het samenlezen positief bijdraagt aan het welbevinden van deelnemers blijkt uit de onderzoeksresultaten van de Engelse Universiteit van Liverpool.

De activiteit is simpel te organiseren
Je hebt niet meer nodig dan een ruimte en een tafel, een groepje mensen en koffie, thee en wat lekkers. Wij regelen de leesbegeleider en de teksten en we bieden je materialen om deelnemers aan te trekken.

Onze leesbegeleiders zijn vrijwilligers die wij getraind hebben in de beproefde Engelse methodiek van ‘shared-reading’. Zij komen wekelijks, tweewekelijks of maandelijks op de gewenste locatie samenlezen. Is er geen vrijwilliger beschikbaar dan werven we die samen met jullie.

Lees in dit artikel dat eerder verscheen op dementieweb meer over de ervaringen van deelnemers aan onze samenleesgroepen voor mensen met beginnende dementie.

    Meer weten over Samenlezen? Of interesse om een samenleesgroep te starten op jullie locatie? Vul het formulier in. Je ontvangt onze brochure en het magazine vol ervaringsverhalen.