Inspirerende activiteiten voor bibliotheken

Voor bibliotheken bedenken en organiseren we originele activiteiten met literatuur als recept om op nieuwe ideeën te komen, leed te verzachten of om na te denken over prangende vragen.

We werken vaak en graag samen met bibliotheken aan laagdrempelige manieren om leesplezier te bevorderen en zo de kracht van literatuur met heel Nederland te delen. Bijvoorbeeld met trainingen, cursussen en inspiratiesessies voor medewerkers.

Inspirerend leesadvies
De bibliotheek van nu: een plek van ontmoeting, informatie en inspiratie. Willen jullie mensen die zoeken naar mooie boeken graag ook blijven inspireren met raak leesadvies? De Culturele Apotheek is gespecialiseerd in bibliotherapeutisch leesadvies met een knipoog. Ofwel: goed in gesprek gaan en dan boekentips geven die misschien ook troosten, inspireren of afleiden bij alledaagse kwalen, zoals stress, verlies of liefdesverdriet. Hoe adviseer je zo dat je mensen raakt en zij met jouw boekentip misschien wel (her)ontdekken hoe gezond lezen kan zijn? We delen onze kennis in inspirerende trainingen.

Activiteiten en workshops
Zoek je een leuke activiteit voor een feestelijke dag in de bibliotheek? Willen jullie je programmering verrijken met een interessante workshop? Of wil je graag het hele team beter toerusten om klanten te helpen met hun literaire vragen? Als bibliotheek kun je bij ons terecht. Ook werken we vaak met bibliotheken samen bij het opzetten van samenleesgroepen.