Het idee achter de Culturele Apotheek is simpel. Literatuur kan – net als theater, muziek en beeldende kunst dat kunnen – ontspanning, inspiratie of stof tot nadenken bieden.

In sommige romans kun je schuilen, om andere kun je lachen en soms verandert de manier waarop je naar de wereld kijkt door een gedicht, songtekst of boek. Ook kan literatuur je helpen bij alledaagse vragen en kwalen. Neem bijvoorbeeld keuzestress, of liefdesverdriet, of sociale-media moeheid, of onvervulde verlangens. Boeken kunnen je een spiegel voorhouden, je inspireren om het anders te doen, troosten dat je niet de enige bent of je laten grinniken om o zo herkenbare menselijke misère.

Onze bijzondere apotheek verstrekt geen poedertjes, maar wel dikke pillen. Geen zalfjes, maar wel verzachtend leesvoer. Geen pleisters, maar wel proza en poëzie die de schaafwonden van het leven helpen helen. Kortom: met veel plezier en overtuiging zetten wij literatuur in als medicijn om alledaags levensleed te verlichten of na te kunnen denken over prangende vragen. De Culturele Apotheek is opgericht door Akke Visser en Marije Wilmink.

Missie
Stichting Culturele Apotheek wil het lezen van verhalen, romans en gedichten stimuleren en de verbindende kracht van literatuur gebruiken als ingang voor ontmoeting, uitwisseling en dialoog. Zo wil de stichting de leeslust in Nederland bevorderen – in het bijzonder bij kwetsbare doelgroepen, sociaal isolement doorbreken én de taalbeheersing verbeteren. De stichting doet dat door op een originele en laagdrempelige manier te laten zien wat literatuur zoal kan betekenen. 

Visie
Ontspanning, troost, herkenning, relativering, plezier of stof tot nadenken: een boek biedt het allemaal. In sommige boeken kun je schuilen, om andere verhalen kun je lachen en soms verandert de manier waarop je naar de wereld kijkt door een verhaal of gedicht. En meer, want onderzoek heeft uitgewezen dat literatuur een heilzame werking heeft. 

Lezen is belangrijk. Het vergroot de woordenschat en taalvaardigheid en een goede leesvaardigheid draagt positief bij aan de welvaart van mensen omdat het bijvoorbeeld de kans op een baan vergroot. Uit onderzoek van Stichting Lezen (2017) blijkt dat het lezen van literatuur ook positieve psychologische effecten heeft. Lezen verruimt het denken, leert ons om anderen beter te begrijpen en vergroot ons welzijn. Door de verbeeldende kracht van literaire verhalen kan de lezer tegelijkertijd aan de eigen persoonlijkheid ontsnappen en een spiegel voorgehouden krijgen. Fictie helpt bovendien bij het omgaan met emoties. Maar ook ons fysieke welzijn kan indirect door lezen verbeteren. Zo is er een verband tussen laaggeletterdheid en gezondheidsklachten. Frequent lezende ouderen ontwikkelen minder vaak dementie. 

Literatuur kan mensen bij uitstek in contact brengen met hun eigen herinneringen en gevoelens én met elkaar. Bij de Culturele Apotheek gaan we ervan uit dat literatuur en poëzie mensen kunnen helpen bij alledaagse ‘kwalen’, bij de omgang met hun al te menselijke geworstel en hun levensvragen. Niet omdat deze kant-en-klare antwoorden leveren, maar omdat romans, verhalen en gedichten meer bieden dan ontspanning en afleiding alleen. Bijvoorbeeld: 

  • herkenning en troost
  • een ander perspectief op gebeurtenissen en dilemma’s werpen
  • inzicht geven in wat je als mens drijft
  • woorden geven aan dingen waar je mee zit maar niet goed vinger op kunt leggen
  • je eigen sores relativeren
  • je inlevingsvermogen vergroten en daarmee bijdragen aan verdraagzaamheid in gepolariseerde tijden 

Wij gaan er daarbij van uit dat welk boek iemand raakt heel persoonlijk is en wij zijn bedreven geraakt in het maken van passende keuzes. 

Ons meest recente jaarverslag is hier te lezen: CA Jaarverslag 2022 DEF-incl. jaarrekening

Hier kun je ons Meerjarenbeleidsplan 2024-2026 vinden: Meerjarenbeleidsplan Stichting Culturele Apotheek 2024-26 -web

Marije Wilmink

Oprichter en zakelijk & artistiek leider, aanspreekpunt voor spreekuren, workshops, trainingen, curriculumontwikkeling.
‘Ik vind het een feestje om op allerlei mogelijke manieren met mensen in gesprek te gaan over het leven en de literatuur.’ 

Akke Visser

Oprichter, zakelijk & creatief leider. Verantwoordelijk voor projectontwikkeling, fondsenwerving/acquisitie en externe relaties.
‘Verhalen zijn voor iedereen belangrijk en kunnen bij iedereen iets teweegbrengen.’