Akke Visser en Marije Wilmink zijn de oprichters van de Culturele Apotheek. Sinds 2011 bieden zij ‘literatuur op recept’. Ook brachten ze in 2018 de Britse Shared Reading-methodiek naar Nederland. Inmiddels zijn er tientallen samenleesgroepen.

Als praatlustige boekenwurmen begonnen Akke Visser en Marije Wilmink met het aanbieden van boekenconsulten. Ze werken vanuit de overtuiging dat literatuur mensen kan helpen bij het onvermijdelijke geworstel met alledaagse levensvragen.

Leesadvies
De Culturele Apotheek heeft een scala aan concepten en activiteiten ontwikkeld voor betekenisvol, persoonlijk leesadvies. Visser en Wilmink zijn nog altijd te boeken als cultureel apothekers tijdens inloopspreekuren op locatie. Ze schrijven dan recepten uit met boekentips op maat voor kinderen en volwassenen. Vanzelfsprekend doen zij dit nu niet meer alleen. Bovendien zijn er nu quizzen, trainingen en workshops om steeds meer mensen de kracht van verhalen en poëzie te laten ervaren.

Akke Visser: “Iedereen kan van literatuur genieten, afhankelijk van hoe je het aanbiedt. Dat is onze overtuiging. We zoeken en vinden manieren om ook mensen te bereiken die niet vaak lezen. Bijvoorbeeld door verhalen en gedichten als ingang te gebruiken voor een echt goed gesprek.”

Samenlezen
In 2018 bracht de Culturele Apotheek de methodiek Shared Reading naar Nederland. De kern: het bevorderen van leesplezier, van ontmoeting en van uitwisseling in samenleesgroepen. Akke Visser: “Op een congres hoorden we Jane Davis spreken. Zij is directeur van The Reader, de organisatie die in Engeland een leesrevolutie op gang probeert te brengen met behulp van shared reading. Ze vertelde hoe je literatuur bij mensen kunt brengen die niet gewend zijn literatuur te lezen en misschien enigszins kwetsbaar zijn. Ze vertelde wat dit teweegbracht. Dit paste zo goed bij wat we al deden. We hebben bij The Reader een uitgebreide training gevolgd en zijn hier begonnen.”

Samenlezen verandert literatuur van iets ‘elitairs’ in iets wat voor iedereen waardevol kan zijn. Marije Wilmink: “Het is bijzonder hoezeer zoiets schijnbaar simpels als dat ene uurtje lezen per week bijdraagt aan een gevoel van eigenwaarde, aan het zelfvertrouwen van zoweL deelnemers als vrijwillige begeleiders. Een gedicht voorlezen kan een overwinning zijn op iemands verlegenheid. Iets bijdragen kan een overwinning zijn op het idee dat je niks interessants te vertellen hebt.”

Bibliotherapie
Inmiddels is er ook steeds meer bewijs dat lezen gezond is. De Culturele Apotheek adviseert en inspireert bijvoorbeeld huisartsen, bibiotheek- en zorgmedewerkers, zodat ook zij bibliotherapie kunnen inzetten. Literatuur bied je dan aan voor troost, herkenning en nieuwe inzichten bij kwalen. Zo hebben Wilmink en Visser nu een vaste rubriek in Zorginstituut Magazine: ‘De Culturele Apothekers schrijven voor bij…’. Hierin bieden ze literaire recepten voor zorgmedewerkers, bijvoorbeeld bij burn-out en werkstress.

Bio
Akke Visser is opgeleid als cultureel antropoloog en heeft ruime ervaring bij organisaties die onderwijs en cultuur op de kaart zetten, o.a. als programmamanager.

Marije Wilmink heeft als journalist en redacteur een scala aan publicaties op haar naam, vooral op het gebied van maatschappelijke onderwerpen zoals onderwijs, zorg, vrouwenrechten en cultuur.

Akke Visser en Marije Wilmink vormen de zakelijke en creatieve leiding van de Culturele Apotheek. Inmiddels werken zij samen met gastapothekers en een heel arsenaal aan vrijwillige samenleesbegeleiders. De Culturele Apotheek heeft een stichtingsbestuur en een comité van aanbeveling. Lees hier meer over het team.

Interviews
Magazine Leesgeluk
Hoe krijg ik mijn puber aan het lezen? Interview NRC
Meer media