image_pdfBekijk PDFimage_printPrint PDF

Samenlezen met 100 rechtenstudenten uit Nederland en België

In april en mei hebben we samengelezen met maar liefst100 rechtenstudenten uit Nederland en België. De vakken ‘Jeugdrecht’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en ‘Grondige studie personen- en familierecht’ van de Universiteit Antwerpen, hebben gezamenlijk een project opgezet rond het thema Identiteit en Ouderschap. Het project begon met een college over het recht om te weten van wie je afstamt. Vervolgens lazen de studenten de roman De stilte van Thé van Marie de Meijster. In twee samenlees-sessies in kleine groepjes met een mix van Nederlandse en Belgische studenten lazen we een aantal fragmenten uit dit boek en een aantal andere passende literaire teksten om de thema’s ‘identiteit’ en ‘ouders en kinderen’  verder uit te diepen. Ook Marie de Meijster zelf kwam nog langs.

De studenten waren enthousiast over het samenlezen en vonden het vooral inspirerend om op deze manier – aan de hand van andere teksten – een roman te bespreken. Hoogleraar Machteld Vonk (VU) liet ons weten: “Veel studenten vonden het samenlezen in groepjes waardevol omdat ze zo een onderwerp van meerdere kanten konden bekijken, vrij en open met elkaar konden praten zonder dat antwoorden goed of fout waren en in deze afstandelijke coronatijd toch verbinding konden vinden met anderen.”

Wij verzorgden de begeleiding van de samenleesgroepen samen met onze Vlaamse partner de Bond Zonder Naam.