Gewonnen!

De Culturele Apotheek is de winnaar van de Jan van Luxemburgprijs 2019! Deze prijs-naar-ons-hart is bedoeld voor initiatieven die op een bijzondere manier de liefde voor het lezen aanwakkeren. Wij zijn zeer vereerd, en steken deze pluim natuurlijk pontificaal in het borstzakje van onze witte jas.

Op de website van het Jan van Luxemburgfonds schrijft de jury: “Het Jan van Luxemburg-fonds is bijzonder lovend over de creatieve, enthousiaste en inspirerende wijze waarop de Culturele Apotheek zich inzet om de positieve invloed van literatuur in te zetten.” 

Met het prijzengeld van 2000 euro kunnen wij mooie nieuwe dingen in gang zetten om onze boodschap – lezen is gezond en geeft plezier, troost, inzicht, houvast – nog weer verder te verspreiden. Een nieuwe samenleesgroep starten bijvoorbeeld, of een tiplijst voor huisartsen maken, of een begin maken met een al vaak gevraagde spreekuurvariant voor middelbare scholieren. Binnenkort overleggen we met het fonds over de prijsuitreiking en de invulling van de prijs. In de loop van het jaar 2020 wordt dat bekend gemaakt via de website van het Jan van Luxemburg-fonds.