image_pdfBekijk PDFimage_printPrint PDF

Persbericht: Landelijk samenpers-project maakt literatuur toegankelijker voor iedereen

Samen lezen is niet alleen goed voor een betere taalbeheersing, het brengt mensen ook met elkaar in contact. Op 15 november trapt de Culturele Apotheek af met een laagdrempelig project om meer mensen in heel Nederland kennis te laten maken met literatuur. Stichting Lezen ondersteunt deze aanpak.

In het project Samenlezen komen kleine groepen mensen wekelijks samen om elkaar korte verhalen, gedichten of passages uit romans voor te lezen. Samen met een leesbegeleider praten de deelnemers daar vervolgens over: wat roept de tekst bij de deelnemers op? Wat is herkenbaar? In het project Samenlezen staat het voeren van een gesprek naar aanleiding van de gelezen literatuur voorop. Iedereen kan daaraan meedoen.

Akke Visser van de Culturele Apotheek: “In de samenleesgroepen gaat het om het leesplezier, is er ruimte voor ontmoeting én kunnen de deelnemers hun eigen verhaal kwijt. Die combinatie en de begeleiding maakt deze leesgroepen anders dan de meeste leesclubs. Op deze manier maken we literatuur zo toegankelijk mogelijk.”

Op 15 november bijt een groep jongeren het spits af. Stichting Lezen ondersteunt deze samenlees-aanpak voor jongeren. Gerlien van Dalen, directeur Stichting Lezen: “Wij zijn nieuwsgierig of het met deze methodiek lukt om jongeren die normaal gesproken niet zoveel met boeken in aanraking komen, enthousiast te maken voor literatuur. We weten dat er in Engeland goede resultaten worden geboekt met deze aanpak van lezen en daarom ondersteunen we dit project.”

Samenleesgroepen kunnen helpen de blik te verruimen en eens anders naar de wereld te kijken, het geheugen te trainen en het zelfvertrouwen te vergroten door actief mee (voor) te lezen. Uit recent onderzoek blijkt hoe cruciaal een goede leesvaardigheid is om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Samenlezen kan bovendien helpen mensen uit een isolement te halen en buurtgenoten te leren kennen.

Samenlezen is nieuw voor Nederland. In het buitenland zijn inmiddels al goede ervaringen opgedaan. In Engeland – waar de methodiek voor samenlezen is ontstaan – en in Vlaanderen zijn zusterorganisaties van de Culturele Apotheek actief die vele samenleesgroepen in bibliotheken, buurthuizen en verzorgingshuizen organiseren. Uit onderzoek van de Universiteit van Liverpool naar shared reading blijkt dat samen hardop lezen het plezier in literatuur bevordert, ook voor mensen die zelden in hun eentje een roman of een gedicht lezen. Met het laagdrempelige project Samenlezen beoogt de Culturele Apotheek vooral mensen te bereiken die nu niet of sporadisch met literatuur in aanraking komen.

Na een aantal pilots start de Culturele Apotheek in de komende tijd meerdere samenleesgroepen op verschillende locaties in Nederland. De meeste samenleesgroepen zijn gemengd; in sommige gevallen wordt gekozen voor specifieke doelgroepen, zoals jongeren of ouderen.

Op dinsdag 21 november start een volgende wekelijkse samenleesgroep in buurtcentrum Kraaipan in Amsterdam-Oost, van 10.30 tot 11.30 uur.

Samenlezen is gratis en deelnemers hoeven zich niet vooraf aan te melden. Voor iedere bijeenkomst geldt dat de deelnemers nog even kunnen napraten onder het genot van een kop soep.