Van verschillende fondsen hebben we subsidie gekregen om onze pilot met samenleesgroepen uit te breiden! Dit najaar starten we met samenlezen voor jongeren, ouderen en buurtbewoners in Amsterdam Oud-Oost. De subsidies maken het niet alleen mogelijk om nieuwe groepen te starten, maar ook om vrijwillige leesbegeleiders te trainen, een website te maken, de aanpak te professionaliseren en te beschrijven en meer onderzoek te doen naar wat het deelnemers nou eigenlijk oplevert, dat samenlezen. Binnenkort meer.

Met dank aan: